Värden och mission

   Värden                                      

  • Företagande

  • Medmänsklighet

  • Jämlikhet

  • Välgörenhet

 

   Mission

  • Vi hjälper medlemsföretagen med gemensam marknadsföring

© 2018-> by Oy Valtacon Ab, Rengastie 3, 68870 Pedersöre Finland +358451144101 info@kaikki.fi