Värden och mission

   Värden                                      

 • Människor

 • Planet

 • Hållbarhet

 • Glädje

 • Företagande

 • Medmänsklighet

 • Jämlikhet

 • Välgörenhet

 • Religionsfrihet

 

   Mission

 • Vi vill vara med och bygga ett bättre och positivt samhälle

 • Vi vill främja yttrandefriheten

 • Vi hjälper medlemsföretagen med gemensam marknadsföring

 • Tillsammans kan vi förändra framtiden!

 

   MISSION

 • We want to be involved in building a new and positive society

 • We want to end all wars

 • We want to enhance freedom of speech

 • We have to end polluting the planet

 • We help our member companies with joint marketing

 • Togehter we can change the future!

© 2018-> by Oy Valtacon Ab, Rengastie 3, 68870 Pedersöre Finland +358451144101 info@kaikki.fi